Aktuellt

 

Nya kunskaper vid controller- och styrelseutbildning

Kontoret Visby vid Österport drivs av AB Familjen Tell som förutom uthyrning av kontorsplatser även erbjuder tjänster inom ekonomi och företagsutveckling med områden som ekonomiservice, ekonomisk förvaltning och styrelsearbete.

Vi hjälper våra kunder med att utveckla sina företag och affärer. Utveckling är också något som vi själva ser som viktigt. För en tid sedan genomgick därför Johanna Tell en controller- och styrelseutbildning och fick nya användbara kunskaper.

Familjen Tell har utbildning inom området controller och styrelseuppdrag.

Ekonomitjänster och styrelseuppdrag

AB Familjen Tell hyr alltså ut kontorsplatser i fullt utrustade kontorslokaler i Visby. Vi bistår även våra kunder med kunskaper inom ekonomiservice och företagsutveckling. Det kan exempelvis vara hjälp med bokslut och årsredovisningar, men också övergripande utveckling av det egna företaget och affärerna. Målet med företagsutvecklingen och affärsutvecklingen är ekonomisk utveckling, men också personlig utveckling genom förverkligande av de mål och visioner som finns i företaget.

Hos AB Familjen Tell finns 20 års erfarenhet av företagande och affärsutveckling. Vår långa erfarenhet gör att vi kan arbeta med våra kunder i en roll som ekonomichef, men även ta oss an styrelseuppdrag. Genom att bidra med våra kunskaper inom styrning, analys och affärsutveckling finns vi med och leder företaget fram mot målen.

Kunskaper att använda i fortsättningen

I affärsvärlden är utvecklingen ständig och vi på Familjen Tell utvecklas även gärna själva genom att lära oss nytt. Genom controllerutbildningen och styrelseutbildningen har vi nu fått nya, viktiga kunskaper att använda när vi hjälper våra kunder med ekonomiservice, företagsutveckling och affärsutveckling.

Mer om ekonomiservicen och företagsutvecklingen

Vill du veta mer om de andra typerna av tjänster som vi erbjuder utöver uthyrning av kontorsplatser i Visby? Läs gärna mer på vår hemsida abfamiljentell.se

Kontoret vid Österport erbjuder