Kontoret vid Österport

 

Hållbarhet

Hållbarhet AB familjen tell och kontoret vid österport

Att förvalta en fastighet med anor från 1700-talet och se den leva vidare 300 år senare och tänka på alla rörelser som funnits i den och runtomkring dem. Hur många fötter har trampat på dess golv genom åren? Ibland funderar jag på hur många som besöker fastigheten under bara ett dygn. Och tänker man då på att den sitter direkt ihop med ringmuren med än äldre anor så blir man vördnadsfull inför historiens vingslag.

Så hur tar man då pucken på 2020-talet för att se till att medvetet jobba med ett aktivt hållbarhetsperspektiv?

Som hyresvärd för fastighetens alla hyresgäster så är lyhördhet och att agera snabbt när det kommer önskemål eller åsikter om något. Att vara intresserad av hyresgästernas verksamheter och hur utvecklingen ser ut för dem.
På Kontoret så är det lika roligt varje gång man ser att det påbörjas nya samarbeten mellan de som delar sin arbetsvardag tillsammans. Att få lära sig om varandras olika verksamhetsvillkor och upptäcka fördelar man kan dra av varandras kunskap och skapa samarbeten är nätverkande i dess bästa beskrivning.

Att vi påverkas av den miljö vi verkar i till dagligdags är jag helt övertygad om påverkar vår kreativitet. Vi är inte maskiner som presterar på order. Vi tar intryck av alla våra sinnen. Så har vi förmånen att få arbeta i en miljö som stimulerar så många sinnen som möjligt så är jag övertygad om det påverkar vår dagliga prestation. Men miljö är ju inte bara arbetsmiljö. Miljö är ju något så mycket större. I vårt miljöarbete så jobbar vi medvetet med att tänka framåt. Sopsortering har vi haft sedan många år tillbaka. Vi är precis i nuläget på G med att sätta upp laddstolpar på vår parkering på vår gård. Där kan vi även erbjuda boende i innerstan bl a att få hyra parkeringsplats så att de inte behöver slita på gator och miljö innanför murarna. Vi investerar även fortlöpande i fastighetens underhåll med fönster och dörrar som ska hålla kvar energin innanför fastigheten.

När man aktivt arbetar för långsiktighet för såväl social och miljömässig hållbarhet så kommer såklart även ekonomin med som en svans. Ekonomi påverkar oss inom allt vi gör. Se bara på den debatt som rasar just nu med energipriserna. Hur ser då vår syn ut kring ekonomisk hållbarhet. Jo, genom att ha en öppen och lyhörd relation med de man delar sin vardag med i fastigheten. Det kanske låter märkligt, men jag är övertygad om att respekt finns med som ett grundtema mellan dem man delar sin vardag med så återspeglar sig detta även i ekonomin. Människor agerar på rätt energi och tar beslut och agerar därefter. Att även som fastighetsägare se till att fastigheten är attraktiv att besöka och lockar till sig kunder och gäster är en del i det långsiktiga hållbarhetstänket.

En inspirerande och harmonisk arbetsmiljö ger förutsättningar för att kunna prestera så bra som man tänkt sig!

Nyfiken? Kontakta oss för en visningstur digitalt eller på plats!